Zelfcompassie

posted in: mindfulness, Self-help, zelfcompassie | 0

Ook last van het ‘het kan altijd beter’ gevoel?

Bewustwording is de eerste stap, stil staan bij wat je hoge eisen met je doen. Je realiseren dat je niet alles perfect hoeft te doen om iets te bereiken. Want wat je ook bereikt, het kan altijd beter of anders. In het streven naar wat we willen is er dan geen waardering voor wat we al hebben.

Brené Brown over perfectionisme:

Perfectionisme is verslavend, want wanneer we te maken krijgen met schaamte, afkeuring en verwijten – en dat is onvermijdelijk – denken we dat dat komt doordat we niet perfect genoeg waren. In plaats van vraagtekens te plaatsen bij de kromme logica van perfectionisme, bijten we ons vervolgens nog meer vast in onze inspanningen om er perfect uit te zien, perfect te leven en alles helemaal perfect te doen.”

Volgens Neff bestaat zelfcompassie uit drie elementen: aardig zijn tegen onszelf, erkenning van onze menselijkheid en mindfulness. Hier volgen de definities van deze elementen:

“Aardig zijn voor jezelf houdt in dat je warm en begripvol op jezelf reageert wanneer je lijdt, faalt of een gevoel van tekortschieten ervaart, in plaats van je pijn te negeren of jezelf te kwellen met zelfkritiek.

Mindfulness is een evenwichtige benadering van negatieve emoties, waarbij je gevoelens niet onderdrukt, maar ook niet overdrijft. Aan de ene kant moet je pijn niet negeren, want dan kun je er geen compassie mee hebben. Maar aan de andere kant moet je je ook weer niet identificeren met je gedachten en gevoelens, want dan kun je worden opgeslokt en meegesleurd door negativiteit.”